Başarı oranları

ReproART Merkezi Avrupalı, Amerikalı ve Japon üreticilerin ultramodern ekipmanını kullanır. Tanı cihazlarımız jinekoloji ve androloji hastaları ve kısır çiftler için gerekli her tür karmaşık tanı testine imkan tanımaktadır.  Bununla birlikte, en yüksek düzeyde kalite kontrol, kalite güvence ve kalite yönetim tekniklerinin uygulanmasında sadece mevcut ekipmanımız rol oynamakla kalmayıp aynı zamanda ekipmanın kullanımı konusunda eğitimli olan deneyimli personelimiz de önemlidir.

Mükemmel sonuçlarımızı eğitimlerimiz, deneyimimiz ve ayrıntılara sarf ettiğimiz dikkatten kaynaklanmaktadır.  Her şeyin ötesinde, uzun yıllardır ReproART’da çalışmayı sürdürmüş ve kendilerini hastaların Gürcistan’da tedavisine adamaları nedeniyle Batı ülkelerinde eğitim aldıktan sonra Gürcistan’a geri dönmüş Gürcü personelimizin tamamına yürekten inanıyoruz.

REPROART’IN BAŞARI ORANLARI


 

İn vitro fertilizasyon (IVF) geçtiğimiz birkaç yılda ilerleme kaydetmiş olup günümüzde daha iyi sonuçların başarılması amacıyla yaklaşımlarımızın bazıları değişikliğe uğramıştır. Geçmişte, IVF’te neredeyse tüm olgularda yumurtaların toplanması için yumurtalıkların yüksek dozda gonadotropinle  uyarılması sırasında hazırlanan rahim içerisine dondurulmamış embriyoların transferini içeriyordu. Bu yaklaşım bazı hastalarda sonuç vermesine rağmen, tüm hastalarda ideal yaklaşım değildi. Hastaya transfer edilenlerin dışındaki embriyolar yavaş dondurma yöntemiyle dondurulup saklanırlar. Bu dondurma yöntemi vitrifikasyon adı verilen yeni yöntem kadar başarılı değildi.

Gruplar Taze Embriyo Transferi  Dondurulmuş Embriyo 
Transferi (%)
< 35 53% 66%
35 – 38 50% 57%
38 – 40 35% 41%
41 – 42 23% 28%
42 > 5% 8%
Yumurta Bağışçısı 62% 70%
Yumurta Bağışçısı/Taşıyıcı Anne 77% 83%

Bununla birlikte, embriyoların blastokist (5.-6. Gün) aşamasına kadar kültüre edilmesi ve vitrifikasyon için yeni kültür ve inkübasyon ortamları piyasaya sürüldü.  Daha uzun süreli kültür ve vitrifikasyonla dondurulup saklanmış blastokistlerin daha iyi sağ kalımlarının sağladığı iyileştirilmiş embriyo seçimi taze veya dondurulmuş embriyo transferinden sonraki hamilelik oranlarını çok büyük ölçüde artırmıştır.

Kliniğimiz blastokist vitrifikasyonunu (hızlı dondurma yöntemi) geliştirmiş ve başarılı şekilde benimsemiş olup yaş dikkate alınmaksızın sağ kalım oranı %98 ve hamilelik oranı % 65’tir.

Birçok hasta yanlış şekilde taze (toplanma) döngüsündeki embriyo transferinin hamilelik olasılığını ideal seviyeye çıkardığına inanmaktadır.  Gerçekte, dondurulmuş blastokist transferinden sonraki başarı taze embriyoların transferiyle gözlediğimiz başarıya eşit veya üzerindedir.  Bunu, oositlerin toplanması aşamasındaki son derece yüksek gonadotropin ve steroid seviyelerinin neden olduğu doğal olmayan rahim hazırlığına atfediyoruz.

  • 64.5%

Dondurulmuş Embriyo Transferi sonrası ReproART’daki Hamilelik Oranı

  • 63%

Taze Embriyo Transferi sonrası ReproART’daki Hamilelik Oranı

IVF + PREİMPLANTASYON GENETİK TANI


 

Dahası, preimplantasyon genetik tanı/tarama (24 kromozom analiz edilip 22 otozom ve X ve Y kromozomları taranır) en uygun şekilde biyopsi ve kriyoprezervasyonla (genetik analiz sonuçlarının alınması için birkaç güne ihtiyaç duyulduğundan) gerçekleştirilir ve başarılı in vitro fertilization şansı daha yüksek ve başarısız hamilelik riski daha düşük olacaktır. Ancak, bu iyileştirilmiş sonuçlar rahmin daha doğal yolla hazırlanmasıyla veya programlı rahim hazırlama siklüsünde kriyoprezervasyon kullanıldığında gerçekleştirilebilmektedir.

Sayısız kliniğin deneyimleri dondurulmuş embriyoların kullanılmasının hamilelik oranlarını artırdığını ve aynı siklüste transfer edilen dondurulmamış embriyolardan daha iyi sonuçlar verdiğini doğrulamaktadır.

REPROART, TÜM KISIR HASTALAR İYİ BİR EBEVEYNLİK ŞANSINA SAHİPTİR.

null

IVF – İn vitro fertilizasyon

Daha fazla +

Request Information or
Book an appointment    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
    Facebook
    Facebook
    Twitter