Tekrarlayan Düşük (Habitüel Abortus)

Tekrarlayan düşük (habitüel abortus) hastayı ağır duygusal stres altına sokan şiddetli ve bazı olgularda tedavi edilemeyen bir rahatsızlıktır. Tahminler her beş gebelikten birinin düşükle sonuçlandığını ileri sürmektedir. Fetüs rejeksiyonu sendromu olan tekrarlayan düşük (habitüel abortus) aşağıdakilerle ilişkili karmaşık nedenlerle tetiklenir:

  • Üreme sisteminin anatomik bozuklukları
  • Endokrin/hormonal bozukluklar
  • Koagülasyon bozuklukları/trombosit kümelenme bozuklukları
  • Embriyoların anöploidisi
  • Yukarıda listenen sendromların büyük bölümü tedavi edilebilir niteliktedir.

მორეციდივე (ჩვეული) აბორტი რეპროარტი Recurring miscarriage (habitual abortion)

Tekrarlayan düşüklerin bazı türlerinde arkada yatan nedenin belirlenmesi uzun süreyle mümkün değildi. Blastokist (5.gün embriyosu) genetik çalışmalarının geliştirilmesi bize nedeni belirlenemeyen tekrarlayan düşüklerin neden olduğu kısırlığı tedavi etme imkanını verdi.

Anöploidili (anormal kromozom sayısı) embriyonun spontan (kendiliğinden) düşüğe neden olduğu bilinmektedir. Embriyonun Preimplantasyon Genetik Testleriyle Anöploidi açısından taranması (PGT-A) aktarılmak üzere sadece 23 çift kromozomu seçmemize imkan tanır. Sağlıklı embriyoların çözülüp transfer edilmesi gebelik olasılığını iki katına çıkarır ve düşük olasılığını % 5 ila 10 gibi düşük düzeylere indirir.

ReproART’da Tekrarlayan Düşüğün Tedavisi  


 

Üreme Tıbbı Kliniği ReproART uzun yıllardır hamile kalmaya çabalayıp başarısız olan aileler için sağlıklı çocuklara sahip olma fırsatı sunmaktadır.

Endokrin bozukluklar, kromozom bozuklukları ve kanın pıhtılaşma sürecindeki bozukluklar 35 yaşının üzerindeki kadınlarda özellikle sık görüldüğünden bu bozukluklara özel dikkat sarf ediyoruz. Üreme Tıbbı Kliniği ReproART bu sorunların tamamında tanı imkanı ve ilgili tedavileri sağlamaktadır.

ReproART Fertilite Uzmanıyla bir konsültasyon planlamak için lütfen randevunuzu önceden oluşturun veya ilave bilgi talep edin.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Twitter