İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu

ICSI

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (ICSI)


 

Gürcistan’a döndükten sonra, ReproART Direktörü Lika Chkonia intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunu (ICSI) tanıttı ve bunu ICSI kullanılarak başarılan bir hamilelikteki ilk çocuğun doğumu izledi.

Yumurta hücreleri, hem bir sperm ve bir yumurtanın bir kaba yerleştirildiği standart inseminasyonla hem de vücudun dışında olmasına rağmen doğal fonksiyonlarını gerçekleştiren spermin ilerlettiği döllenmeyle döllenebilmektedir. Buna alternatif olarak, döllenme, spermin bir mikroskop altında cam bir mikropipet ile doğrudan bir oosit (sitoplazma) içine enjekte edildiği bir işlem olan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) kullanılarak başarılabilir.

ICSI Reproart Clinic
Re
ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინექცია რეპროარტი

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (ICSI) HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR


  • Sperm özellikleri normal dışıdır: Ejakülatta anormal sayı, hareketlilik ve spermatozoid morfolojisi. (Normal dışı sperm özellikleri bize spermin yumurtaları dölleyemeyebileceğini gösterir.);
  • Önceki in vitro fertilizasyon (tüp bebek) girişimleri geleneksel inseminasyonla  yumurtayı dölleyememiştir.
  • Sperm, testis aspirasyonu veya testis biyopsisi ile cerrahi olarak alınmıştır.
  • Kısırlık sebebinin bilinmediği olgular.

Bu yöntemin başarısı büyük ölçüde embriyologun deneyimine ve bilgisine bağlıdır. Laboratuarımızda intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunun (ICSI) kullanımı %80 döllenme oranı verir ki dünyanın en iyi laboratuarlarında elde edilen sonuçlarla benzerdir.


 

ReproART Fertilite Uzmanıyla bir konsültasyon planlamak için lütfen randevunuzu önceden oluşturun veya ilave bilgi talep edin.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Twitter