TIBBİ GEREKÇELERLE DOĞURGANLIĞIN KORUNMASI

RADYOTERAPİ VEYA KEMOTERAPİYE BAŞLAMADAN ÖNCE SPERM VE/VEYA EMBRİYONUZU DONDURARAK ÜREME POTANSİYELİNİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

 • Kanserlerin kemoterapi veya radyoterapi yöntemleriyle tedavisi, sperm ve yumurta hücresi üretiminizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum gebe kalmanın daha da zorlaşmasına ve hatta çoğu vakada kadın ve erkekte tam kısırlığa yol açabilir;
 • Sperm, yumurta veya embriyolarınızı dondurarak üreme potansiyelinizi sürdürebilir/koruyabilirsiniz;
 • Bu işlemin radyoterapi veya kemopterapiden önce gerçekleştirilmesi gerekir;
 • Sperm, yumurta ve embriyonun kanser tedavisinden önce dondurularak saklanması, kanser tedavisi sonrası ebeveyn olabilmenin tek seçeneği olabilir.

ERKEK HASTALARDA


 

Dondurarak saklama yöntemi ne kadar başarılı?

Sperm––dondurulup çözdürüldükten sonra sperm hücrelerinin yaklaşık olarak yarısı hareketliliğini sürdürür. Bu miktardaki sperm hücresi yumurtaların döllenmesi için yeterlidir. Tek meni çoğunlukla bir dölleme için yeterli olsa da her kabın döllemeyi ve gebeliği başarmak için yeterli sayıda spermi içermesi amacıyla menileri birden çok kapta dondurabiliriz. Gerektiğinde, her meni intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (İCSİ) yöntemi kullanılarak in vitro fertilizasyon yoluyla gebelik açısından birkaç deneme şansı sağlayabilir. IVF/ICSI hamilelik başarı oranı kadının yaşına bağlı olarak % 50 (35 yaşından küçük genç kadınlarda) ile %5 (40 yaşının üzerindeki daha ileri yaştaki kadınlarda) arasında değişir.

Spermin dondurularak saklanması için ne yapılmalıdır?

Spermin dondurularak saklanması planı yapılırken size veya hekiminiz bir randevu almak için ReproART merkeziyle irtibat kurmalısınız. Merkezimizde bir meni örneği vereceksiniz ve ardından örneğiniz hızla test edilip dondurulacaktır. Bunların tamamı merkezimizdeki yüksek eğitimli personel tarafından gerçekleştirilir.  Sperm testi ve spermin dondurularak saklanması ücretli olup dondurulmuş örneklerinizin saklanması için belirli dönemlerde ücret talep edilmektedir.

KADIN HASTALARDA


 

Dondurarak saklama yöntemi ne kadar başarılı?

Embriyolar – Günümüzde, ReproART’daki IVF döngüleri genellikle 1 ila 20 blastokist (embriyo gelişimindeki bir evre) arasında sonuçlanmaktadır. Dondurularak saklanmış blastokistlerin çözülmesinden sonra, ReproART’daki sağ kalım oranı çoğunlukla % 95 veya üzerindedir. ReproART merkezinde bu tür iki blastokist transfer edildiğinde, hamilelik taze (dondurulmamış) blastokistlerin transferindekiyle (35 yaşının altındaki kadınlarda % 65 ila 35 yaşının üzerindeki kadınlarda %5) aynı sıklıkta gerçekleşmektedir.

Dölleme öncesi yumurtalar – enjeksiyonluk ilaçlarla overlerin uyarılmasından 6 ila 12 gün sonra yaklaşık 15 yumurta topluyoruz (daha genç hastalarda daha fazla ve daha ileri yaştaki hastalarda daha az). Bu sayı tedaviye alınan kadının yaşına bağlı olarak değişir (genç kadınlarda 35’e varan sayıda ve daha ileri yaştaki kadınlarda <5). Evli olmasa da veya erkek partneri olmasa da kadının doğurganlığını korumak amacıyla tüm olgun yumurtaların dondurularak saklanması mümkündür. Yumurtanın dondurulup saklanmasının ardından yumurtaların çoğunlukla % 80-90’ı dondurulup çözüldükten sonra yaşamını sürdürmektedir. Bu sonuçlar bir kadından diğerine değişebilmektedir.

Embriyo ve yumurtanın dondurulup saklanması için ne yapılmalıdır?

Siz veya hekiminiz, bir partnerinizin veya donörünüzün olmasına bağlı olarak yumurta veya embriyonun dondurularak saklanmasını koordine etmek için ReproART ile irtibat kurmalıdır. Yeterli sayıda yumurta edebilmek için test ve tetkiklerin ardından overleri uyaran enjekte edilebilir üreme ilaçlarıyla tedavi edileceksiniz. Bu türdeki bir tedavi ReproART’da ultrason ve laboratuar testlerini kullanan üreme tıbbı hekimleri tarafından izlenir.  6. ila 12. günlerde, yumurtalar hafif anestezi (prosedürel anestezi) altında yumurtalıklardan alınır. Bu yumurtalar döllenme öncesinde dondurulabilir veya döllenirler (bireyin kocasından, partnerinden veya donörden alınan spermle). Yumurtalar döllendikten sonra embriyolar blastokist aşamasında dondurulabilir. Yumurtalar veya embriyolar bu işlemlerin ardından dondurulup saklandıktan sonra kanser tedavinize başlayabilirsiniz. Bu tetkikler, ilaçlar, ilaçlara verdiğiniz yanıtın izlenmesi ve yumurta toplanması ile embriyo kültürü (opsiyonel) ve dondurarak saklama ücretsizdir. Dondurulmuş örnek(ler)in saklanması için belirli aralıklarla ücret talep edilmektedir.

ÖRNEKLERİN REPROART’DA DONDURULUP SAKLANMASINI TERCİH EDERSENİZ, KANSER TEDAVİNİZE BAŞLAMADAN ÖNCE DONDURULUP SAKLAMA İŞLEMİNİZİN PLANINI ONKOLOJİ UZMANINIZLA KOORDİNE EDECEĞİZ.
ONKOLOJİ UZMANINIZ GECİKMEYİ ÖNERMEZSE KANSER TEDAVİNİZİN BAŞLANGICINI GECİKTİRMEYİ İSTEMİYORUZ VE SİZE MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE HİZMET EDEBİLMEK İÇİN TÜM ÇABAMIZI GÖSTERECEĞİZ. 
null

OOSİT DONDURMA

Daha fazla +

Bilgi Talebi veya Randevu al
Randevu al  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
  Facebook
  Facebook
  Twitter