Embriyo dondurma

DONDURARAK SAKLAMANIN NEDENLERİ


 

ReproART’da biz genelde ilave mükemmel embriyolar gelişse dahi rahim içerisinde ikiden gazla embriyo transfer etmiyoruz. İkiden fazla embriyo transferi gebelik şansını artırmazken özellikle üçüz gebelik olmak üzere çoğul gebelik olasılığını artırır. (Çoğul gebelik hem anne hem de bebek için tekil gebelikten daha tehlikelidir) Sonrasında, sonra transferlerde kullanmak üzere iyi embriyoları dondurup saklıyoruz.

Bazı olgularda, doktorunuz rahminizin yeterince hazır olmadığını düşündüğünde veya progesteron seviyeleri yükseldiğinde, embriyo transferini en az bir ay ertelemeyi ve tüm embriyolarınızı dondurup saklamayı isteyebiliyoruz.

DONDURARAK SAKLAMA YÖNTEMLERİ


 

Son yıllarda, embriyoları dondurarak saklama yöntemlerinde, ilgili ekipmanda ve dondurma çözeltilerinde devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedilmiştir.  Yeni yöntemler vitrifikasyon adı verilen yeni bir dondurarak saklama tekniğini içermektedir.  Birçok lider yerel kliniğe benzer şekilde, ReproART vitrifiye edilmiş embriyolarda çok daha yüksek sağ kalım oranlarını başarmaktadır.

Vitrifikasyon, embriyoların özel donma etkisinden koruyan (kriyoprotektan) çözeltilerde inkübe edilmesini ve ardından doğrudan ve hızla -196 ℃’deki sıvı nitrojen içerisine aktarılmasını içerir.

DONDURULUP SAKLANMIŞ EMBRİYOLARLA BAŞARI


 

Dondurulmuş embriyo siklüslerinde vitrifiye edilmiş embriyoların transferinin aspirasyon siklüsünde taze (dondurulmamış) embriyoların transferinden daha iyi gebelik başarısıyla sonuçlandığını belirledik. Rahmi taze embriyo siklüsü için hazırlamak üzere doğal veya programlanmış siklüslerde kullanılan düşük hormon seviyelerinin oosit toplanması için uygulanan over stimülasyonunda başarılan olağan dışı şekilde yüksek hormon seviyelerine göre hamilelik için daha başarılı olduğuna inanıyoruz. ReproART’da çözülmüş blastokistlerin sağ kalım oranı %98 olup transfer sonrası hamilelik oranları ortalama % 64.5’dir.

ReproART’ın dondurulup çözülmüş embriyoları kullanarak elde ettiği sonuçlar Portekiz Lizbon’da düzenlenen Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyolojisi Derneğinin 2015 Yılı Kongresinde sunulmuştur.


 

ReproART Fertilite Uzmanıyla bir konsültasyon planlamak için lütfen randevunuzu önceden oluşturun veya ilave bilgi talep edin.

null

Anöploidi için İmplantasyon Öncesi Genetik Test

Daha fazla +

  • 64.5%
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Twitter