Sitogenetik terkikler

SİTOGENETİK TETKİKİN (KROMOZOM ANALİZİ) KLİNİK GÖSTERGELERİ


 

Kromozom analizi, farklı rahatsızlıkların arkasındaki genetik etmenleri teşhis etmek (veya dışlamak) için rutin yöntem olarak önerilmektedir:

 • ÖLÜ DOĞUM VE AİLEDE YENİDOĞAN ÖLÜMÜ ÖYKÜSÜ

 • GENİTAL ORGANLARIN ANORMAL OLDUĞU OLGULARDA YENİDOĞANIN CİNSİYETİNİN BELİRLENMESİ

 • ERKEN YAŞTA FARKEDİLEN BÜYÜME VE GELİŞMEYLE İLGİLİ SORUNLAR

 • Büyümede ve fiziki gelişmede gecikme;
 • Dismorfik özellikler;
 • Birden çok malformasyon;
 • Kısa boy;
 • Gelişmemiş veya müphem genital organlar;
 • Entelektüel engellilik;
 • Cinsel gelişimde gecikme.
 • KISIRLIKLA İLİŞKİLİ RAHATSIZLIKLAR:

 • Primer amenore;
 • Sekonder amenore;
 • İkiden fazla gönüllü abortus;
 • Anormal spermatogenez.

Aile öyküsü  – hastanın birinci derece akrabasında bir kromozom anormalliği bulunuyorsa, hastada kromozom analizi yapılmalıdır.

İleri Yaşta Hamilelik – (30 – 35 yaşının üzerindeki kadınlarda) iler yaşta hamilelik kromozom anormalliklerine katkıda bulunmaktadır ve bu nedenle prenatal tarama ve gerekirse fetüsteki muhtemel kromozom anormallikler için tarama çalışması yapılmaktadır.

null

IVF – İn vitro fertilizasyon

Daha fazla +

null

Tekrarlayan Düşük

Daha fazla +

ReproART Fertilite Uzmanıyla bir konsültasyon planlamak için lütfen randevunuzu önceden oluşturun veya ilave bilgi talep edin.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Twitter