Kısırlığın Nedenleri

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Gürcistan dahil olmak üzere tüm dünyadaki çiftlerin %12-15’i kısırdır.  Bununla birlikte, çağdaş üreme tıbbı kısırlığı tedavi etmek için farklı teknolojileri ve yöntemleri başarılı şekilde kullanmaktadır.

Kısırlığın nedenleri genetik etmenler ile kişinin yaşamı boyunca çeşitli hastalıkların yol açabileceği edinsel faktörler arasında sıralanabilir. Kısırlığın tedavisinde doğru stratejinin seçilmesi nedenlerin doğru şekilde belirlenmesine ve doğru tanının konulmasına dayanır.  Bu ancak kapsamlı bir incelemeyle mümkündür.

Kısırlıkta Kadın Faktörü


 

Kadınların doğduklarında 1-2 milyon yumurta hücresi bulunur. Kadının ilk adet dönemine (olgunluk) kadar geçen sürede bu rakam 500.000’e düşer. Kalan yumurtalarla menopoza kadar yaşarlar.

Bununla birlikte, örneğin 20 yaş gibi çok daha erken bir dönemde yumurta sayısında çarpıcı bir azalma gerçekleşebilir. Bu rahatsızlık primer ovaryen yetmezlik olarak bilinir. Yumurtaların kalitesindeki değişiklikler kişiden kişiye değişiklik gösterir ve kişinin yaşı da kaliteyi etkiler. Bu değişiklikler 35 yaşından sonra hızlanarak doğal gebelik şansını sınırlandırır.

Kısırlıkta kullanılan tanı yöntemleri özellikle aile geçmişinde benzer olguların bulunduğu çiftlerde uygundur. Böylelikle, zamanında doktora başvurulması ve doğru tanı tedavinizin başarılı olmasının ön koşuludur.

უშვილობის მიზეზები რეპროარტი reasons of infertility

Kısırlıkta Erkek Faktörü  


 

Kısırlık olgularının %40-50’si erkekte bulunan rahatsızlıklardan (erkek faktörü) ileri gelir. ReproART erkekte fertiliteyi değerlendirirken spermi tetkik eder. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre normal sperm parametreleri:

Semen konsantrasyonu ≥15 ml
Genel hareketlilik ≥ 40%
İleri hareket ≥ 32%
Morfoloji ≥ 4%

Semen parametreleri bu normal değerleri karşılamazsa, kısırlık sorununu çözmek için intrasitoplazmik sperm enjeksiyonuyla intrauterine inseminasyon veya İn Vitro Fertilizasyon (IUI, IVF/ICSI) önerilebilir.

Meni içerisinde spermatozoa bulunmuyorsa, ekibimiz erkek kısırlığı sorununu çözmek için sperm aspirasyonunu önermektedir. Bu, mikrocerrahi teknikle başarılır.

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için mikrocerrahi teknikle elde edilen sperm kullanıldığında, ReproART normal sperm sonuçlarına sahip erkeklerde İn Vitro Fertilizasyon tedavisiyle aynı başarı seviyesini yakalamaktadır.

ReproART Fertilite Uzmanıyla bir konsültasyon planlamak için lütfen randevunuzu önceden oluşturun veya ilave bilgi talep edin.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Twitter